Firma „PETERS” Sp. z o. o. została utworzona w lutym 2012 roku jako spółka celowa do badania, rozwoju innowacyjnych technologii w sektorze energetycznym gospodarki.

Wynikiem przeprowadzonych przez nas badań jest wniosek, iż tylko produkt, który jest ekologiczny, posiada dużą wartość energetyczną oraz rozwiązuje wiele problemów gospodarczo-społecznych może spotkać się z zainteresowaniem rynku w branży energetycznej.